Kompetencje dla sektorów

Celem działania Kompetencje dla sektorów jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczynić ma się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

WSPARCIE DOTACYJNE DLA TWOJEJ FIRMY

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w zdobyciu dofinansowania!

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających w branżach:

 • budowlanej,
 • finansowej,
 • turystycznej,
 • IT,
 • mody i innowacyjnych tekstyliów,
 • usług rozwojowych
 • handlu,
 • żywności wysokiej jakości,
 • odzysku materiałowego surowca,
 • komunikacji marketingowej,
 • telekomunikacji,
 • chemii,
 • nowoczesnych usług biznesowych, 
 • lotniczo – kosmicznej, 
 • gospodarki wodno – ściekowej, 
 • opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 • Usługi szkoleniowe
 • Usługi doradcze
 • Studia podyplomowe
Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które zawarte zostały w rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. 

Kto może otrzymać dofinannsowanie?

Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, które:

 • planują przeszkolić pracowników
 • spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej
 • zobowiązują się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia

Ile można otrzymać?

Wsparcie, jakie może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych, wynosi do 80% wartości tych usług, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.  

Jak pozyskać dofinansowanie?

Proces pozyskiwania dofinansowania z naszą firmą
Aby pozyskać dofinansowanie, należy spełnić formalności wymagane przez operatora środków. Naszym klientom pomagamy bezpłatnie w całej procedurze uzyskania dofinansowania.
Wystarczy wypełnić formularz, należy uzupełnić wszystkie obowiązkowe pola i odesłać na nasz adres, a nasi konsultanci przeprowadzą Cię przez cały proces.
W formularzu rejestracyjnym przedsiębiorca wypełnia podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorstwa oraz dane do kontaktu, tj. nazwa przedsiębiorstwa, NIP, województwo, sektor zgodny z wskazanym PKD, wielkość przedsiębiorstwa, imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko osoby do kontaktu, nr telefonu do kontaktu, e – mail, oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.
Jeśli masz pytania lub nie wiesz, czy możesz skorzystać z dofinansowania, skontaktuj się z nami.
Więcej informacji na stronie https://www.parp.gov.pl/

Rekrutacja - chcę skorzystać z dofinansowania

Wypełnij formularz, a nasi konsultanci przeprowadzą Cię przez cały proces