Podmiotowy system finansowania

To program, dzięki któremu można w łatwy i szybki sposób pozyskać środki na usługi, które zamieszczone są w Bazie Usług Rozwojowych.

Korzyści płynące ze skorzystania z programu :
 • Możliwość przeszkolenia wszystkich pracowników firmy
 • Nawet 80% wartości dofinansowania na szkolenie
 • Możliwość przeszkolenia z wielu tematów (wykluczając jedynie szkolenie BHP)
 • Projekt skierowany dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • Jeden bon rozwojowy to maksymalnie 60 zł

WSPARCIE DOTACYJNE DLA TWOJEJ FIRMY

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w zdobyciu dofinansowania, przygotowując dla Ciebie niezbędną dokumentację.

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE

Regionalne Programy Operacyjne (RPO) pozwalają na sfinansowanie usług rozwojowych wybranych w Bazie Usług Rozwojowych. Dzięki nim przedsiębiorcy i pracownicy mikro, małych i średnich firm w całym kraju mogą otrzymać nawet 80% dofinansowania na wybrane przez siebie usługi szkoleniowe i doradcze. Sprawdź ofertę w swoim regionie. 

Regionalnymi  Programami Operacyjnymi zarządzają Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw.  Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. 

Znajdź swój punkt informacyjny: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Kto może zostać uczestnikiem?

 • Właściciele firm z sektora MŚP (w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą)
 • Osoby pracujące na dowolnych stanowiskach kierowniczych
 • Osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze w przyszłości


OPERATORZY ŚRODKÓW

 • Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej
 • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Agencja Rozwoju Regionalnego Agroreg
 • Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
 • Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
 • Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 • Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego
 • Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
 • Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
 • Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego
 • Wschodnia Agencja Rozwoju
 • Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult
 • Stowarzyszenie Triada
 • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • HRP Group
 • Krajowe Centrum Pracy
 • Zachodnia Izba Przemysłowo Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim
 • Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o.
 • Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu
 • Miasto Nowy Sącz
 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
 • Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Podkarpacka Izba Gospodarcza
 • Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna FG1
 • FG2
 • Centrum Szkoleniowo Doradcze dr. Piotr Kurnicki
 • Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie
 • Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa w Gliwicach
 • Wyższa Szkoła techniczna w Katowicach
 • Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
 • Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii
 • Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”
 • Techpal Sp. z o.o.
 • Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych
 • Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości
 • Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego

Oferowane przez nas szkolenia z możliwością dofinansowania

BIOHACKING W PRAKTYCE, JAKO ZBIÓR METOD POPRAWIAJĄCYCH MOŻLIWOŚCI NASZEGO UMYSŁU W KONTEKŚCIE PRACY I ŻYCIA CODZIENNEGO:​

– Suplementacja
Zadbaj o swój sen,
– Podstawy psychologii, metody radzenia sobie ze stresem,
– Efektywność managerska i osobista w pracy.

NOWOCZESNE STRATEGIE SPRZEDAŻY

Twoja marka osobista
Zarządzanie sobą w czasie, wyznaczanie celów i priorytetów,
– Sprzedaż 1.0, czym jest sprzedaż, jak komunikować w sprzedaży według modelu GROW,
– Sprzedaż 2.0, jak budować relacje z klientami tak, aby klient czuł się rozumiały w oparciu o typy osobowości.

SZKOLENIA KSIĘGOWE

– BHP,
– ABC przedsiębiorczości – prowadzenie własnej firmy

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

– Zarządzanie procesami oraz ich optymalizacja,
– Leadership – budowanie skutecznych, zaangażowanych i efektywnych zespołów,
– Komunikacja w oparciu o typy zachowań – zarządzanie zespołem, dobór stanowisk pracy do typu osobowości,
– Asertywność – komunikacja partner – partner, informacja zwrotna do typu osobowości, komplementy, trzymanie granic,
– Zarządzanie sobą w czasie pracy i wzrost produktywności – dlaczego zarządza się sobą, a nie czasem: jakie narzędzia są skuteczne, czemu multitasking nie działa, jak pracują typy osobowości i jak planować by było skutecznie,
– Odporoność psychiczna – zwiększenie efektywności własnej, radzenie sobie z emocjami, stresem, pewnością siebie, komunikacją.