WUP - „PRACOWNICY NAJLEPSZA INWESTYCJA DLA FIRMY”

Dofinansowanie w formie grantu do  80 000zł !

WUP „PRACOWNICY NAJLEPSZA INWESTYCJA DLA FIRMY” – to projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Projekt ma na celu za zadanie wsparcie pracodawców w zakresie opracowania oraz wdrożenia kompleksowych rozwiązań, które umożliwią im elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące na rynku pracy i przyczynią się do utrzymania pracowników.

Maksymalna kwota wydatków przeznaczonych na wdrożenie rozwiązań wskazanych w strategii zarządzania wiekiem, jaką pracodawca może ponieść w projekcie wynosi 80 000 zł. Dofinansowanie w formie grantu wynosi 78,75%, jednak kwota ta nie może przekroczyć 63 000 zł. Pozostałe 21,25% wynosi wkład własny pracodawcy, który także nie może przekroczyć kwoty 17 000zł.

WSPARCIE DOTACYJNE DLA TWOJEJ FIRMY

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w zdobyciu dofinansowania!

Na co można wykorzystać środki

W ramach projektu WUP-„PRACOWNICY NAJLEPSZA INWESTYCJA DLA FIRMY” , możesz skorzystać z dofinansowania na różne usługi. Oto kilka kluczowych informacji na ten temat:

  1. Indywidualne wsparcie doradczo-szkoleniowe:
  2. Dofinansowanie w formie grantu:

Środki mogą być przeznaczone m.in na :

  • modernizacja stanowisk pracy, zakup środków trwałych, inwestycje w infrastrukturę,
  • zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia, licencji, oprogramowania w przypadku tworzenia zdalnego stanowiska pracy,
  • zakup rejestratora czasu pracy, licencji oprogramowania oraz koszt jego instalacji.
  • adaptację, rewitalizację pomieszczeń, wyposażenie do stołówki, pokoju socjalnego,
  • usługi z zakresu profilaktyki zdrowotnej:
  • szkolenia z zakresu mentoringu, dodatek finansowy lub zadaniowy do wynagrodzenia mentora.

Dla kogo przeznaczona jest oferta programu „PRACOWNICY NAJLEPSZA INWESTYCJA DLA FIRMY”?

Adresatami projektu są zarówno mali jak i średni przedsiębiorcy, którzy posiadają status aktywnego przedsiębiorstwa tzn. prowadzą działalność od co najmniej 2 lat. Dane firmy muszą mieć siedzibę, filię, delegaturę lub oddział na terenie województwa małopolskiego. Warto także wspomnieć, że udział w projekcie mogą wziąć także pracownicy przedsiębiorstw.

CHCESZ SKORZYSTAĆ Z pROJEKTU ?

Skontaktuj się z nami!